Home icon Contact icon

Apie mus

UAB G.Kleiza ir ko įkurta 2005 metais. Profesionali veiklos patirtis, reikiama darbuotojų kvalifikacija bei moderni montavimo darbų technika padeda įmonei kokybiškai ir patikimai atlikti elektros montavimo darbus. Mūsų įmonėje didelis dėmesys yra skiriamas atliekamų elektros montavimo bei projektavimo darbų kokybei, darbuotojų motyvacijos sistemos tobulinimui, pažangesnių darbo metodų paieškai.

UAB G.Kleiza ir ko įmonė, vykdo elektros įrenginių montavimo, projektavimo ir aptarnavimo darbus, t.y. 0,4 – 10 kV elektros perdavimo linijų, transformatorinių pastočių, apsaugos nuo viršįtampių, žaibosaugos.

UAB G.Kleiza ir ko užsakovai yra gerai Lietuvoje žinomos bendrovės: akcinės bendrovės „LESTO“, „Lietuvos energija“. Taip pat Prienu savivaldybė, Birštono savivaldybė, Kaišiadorių savivaldybė.

UAB G.Kleiza ir ko yra suteikta teisė atlikti statinio dalies projektavimo ir statinio dalies statybos darbus statinių kategorijos: ypatingi statiniai. Statinių grupės: gyvenamieji, viešojo naudojimo, pramonės, energetikos ir kitos ūkinės veiklos pastatai, inžinieriniai tinklai. 

UAB G.Kleiza ir ko turi Lietuvos Respublikos Energetikos Valstybinės inspekcijos prie ūkio ministerijos leidimą Nr. E-0837, kuriuo bendrovei suteikiama teisė užsiimti energetikos įrenginių eksploatavimo verslu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atestatą Nr. 3997 galiojantį iki 2012m. birželio 22d. 

 UAB G.Kleiza ir ko įmonėje 2013 metais įdiegta kokybės vadybos sistema ISO 9001:2008.